Qui somHistòria

L’any 1961 es va inaugurar el Parvulari Nostra Senyora amb la il•lusió de transmetre als nens el desig d'aprendre. Buscàvem una educació integral que incloguessin totes les facetes de la personalitat del nen, sent conscients que és en els primers anys on els nens experimenten canvis més significatius en menys temps, i és important acompanyar-los en aquesta maduració progressiva de la seva personalitat i descobriment del món.
En un primer moment es va inspirar en el ”sistema Montessori”, amb el temps hi ha hagut canvis en la llei educativa, en la societat, els propis nens… però el nostre objectiu no ha canviat: col.laborar en aquell projecte educatiu que els pares han iniciat.

La primera pedra, l’afectivitat

Sense família l'escola és incompleta, el triangle educatiu, nen, pares, escola ha de relacionar-se de manera contínua i coherent per a un bon desenvolupament del nen. Creiem en aquest context educatiu petit i familiar com un primer salt social, que obre les portes a un món nou, on les oportunitats d'interacció amb altres persones i objectes ajuden al fet que el nen creixi acompanyat.

Atenció a la diversitat

Obrint les portes des de fa molts anys a nens amb necessitats educatives especials, hem descobert la importància de l'un a un, la importància de les diferències individuals, del moment maduratiu de cadascun.

El nen com a constructor del seu propi aprenentatge

Respecta al nen capaç de descobrir, de construir, de preguntar-se i de resoldre, acompanyat d'un educador que sap observar, escoltar, estimular, oferir…perquè ell pugui anar avançant i créixer. L'humanisme cristià Una peça més en el desenvolupament integral del nen és la seva dimensió espiritual. Donar-li l'oportunitat, al costat dels pares, de veure com Déu forma part de la nostra vida.

Projecte artístic

Busquem el gust per l'art, la bellesa i l'estètica. A través de tallers el nen pot activar les sensacions, expressar lliurement el seu potencial creatiu i experimentar amb diferents tècniques i eines.

Mètode àudio-psico-fonològic

Per poder parlar, llegir i escriure correctament fa falta discriminar els sons, analitzar-los i reproduir-los a través d'una oïda lliure de qualsevol bloqueig. Per això, aquest mètode es basa a aprendre a escoltar i no només a sentir-hi, proposant una estimulació neurosensorial.
L'art d'educar requereix moltes altres arts: l'art de somriure, l'art de saber esperar, l'art d'escoltar, l'art d'exigir i de cedir… per educar s’ha de voler, s’ha de voler encara que costi, per educar s’ha d’ invertir temps, temps per als pares, per als fills, per als educadors… Educar implica buscar constantment l'equilibri i veure que és el millor a cada moment. Si els pares i mestres practiquem l'art d'educar, els nens practicaran l'art d'aprendre, i si sabem mantenir aquest interès i aquesta il.lusió per aprendre i créixer haurem col.laborat a formar les persones del futur.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada